Menu

 

SERVIS NA KĽÚČ

Pravidelná a zodpovedná starostlivosť o vozový park je časovo náročná činnosť,
ktorá si pri väčšej flotile vyžaduje viac ako by sa mohlo zdať. Pokiaľ servisovanie vozidiel
po legislatívnej stránke nie je práve vaše hobby či hlavná náplň vašej podnikateľskej činnosti,
odporúčame ho outsourcovať. Vďaka externej dodávke tejto služby dokážete získať čas
potrebný na dôležitejšie činnosti a zároveň ušetriť prostriedky
na poskytnutých zľavách, ktoré pre vás vybavíme.

 

KOMPLEXNÝ SERVIS PRE VÁŠ VOZOVÝ PARK ZAHŔŇA:

• Priebežné sledovanie stavu vášho firemného vozového parku

• Vypracovanie Car Policy – stratégie a plánu údržby a obnovy vášho vozového parku

• Plánovanie a vybavenie STK, EK, KO, servisných prehliadok

• Kompletné zabezpečenie záručného a pozáručného servisu

• Bežná a celková údržba a opravy vozidiel

• Sezónne prezúvanie pneumatík, vyrovnávanie diskov

• Vedenie kompletnej agendy vozového parku spoločnosti

• Optimalizácia vozového parku spoločnosti

• Poradenstvo pri výbere nových vozidiel a vybavenie všetkých formalít spojených s ich zabezpečením

• Zabezpečenie súdnoznaleckého posudku a odpredaj vyradených vozidiel

Uvedené služby si môžete objednať kompletne
alebo čiastkovo, presne podľa vašich potrieb.

kontakt_uvod

 

FLEET MANAGEMENT A VÝHODY PRE VÁS

• prehľad o stave opráv a servisov vozidiel – vám umožní zamerať sa na elimináciu nedostatkov
a prevádzkových nákladov vozového parku a úspory v tomto smere

• optimálne využitie vozidiel – na základe vopred stanoveného plánu

• zníženie prestojov zamestnancov – poskytnutím náhradného vozidla počas servisovania

• zlepšenie technického stavu vozidiel – ich pravidelnou a odbornou údržbou

• predĺženie intervalu obnovy vozového parku – optimálnym využitím a správnou starostlivosťou

• úspora času a energie – využitím externých zdrojov na správu vozového parku

• úspora nákladov na financovanie a poistenie – vďaka efektívnym finančným produktom a poskytnutým zľavám

 

Ďalšie služby pre váš vozový park

Poradenstvo

Financovanie a poistenie

Predaj vozidiel